Studia na kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych stanowią alternatywną propozycję wobec studiów historycznych, gdyż ukierunkowują na poznawanie dziejów wybranych regionów zamieszkałych przez wielonarodowościowe i wieloetniczne społeczności, a także na historię rozwoju ruchów polonijnych i polskich poza granicami Polski. Program tych studiów pozwala na zajmowanie się problemami funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych we współczesnym świecie. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Przedmioty i zagadnienia na kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych:
- Procesy państwowotwórcze w średniowiecznej Europie
- Komunikacja społeczna i media
- Historyczne aspekty funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
- Wybrane zagadnienia z historii sztuki
- Regionalizm na gruncie nauk humanistycznych
- Metody i techniki badań społecznych
- Konflikty polityczne i religijne w nowożytnej Europie
- Antropologia fizyczna
- Antropologia kulturowa
- Socjologia mniejszości kulturowych i etnicznych
- Etnografia Polski
- Komparatystyka cywilizacji
- Kształtowanie się współczesnych państw i narodów
- Etnografia Śląska z elementami folklorystyki
- Aspekty prawne funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
- Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu
- Popularyzacja kultur mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
- Religia mniejszości narodowych
- Samorząd terytorialny i wspólnoty regionalne w Polsce

Po studiach:
Po kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych można znaleźć pracę w administracji samorządowej, instytucjach kulturalnych, placówkach oświatowych, instytucjach realizujących programy pomocowe w zakresie aktywizowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych, muzeach.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->