Astrofizyka to dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie, natomiast kosmologia próbuje odpowiedzieć na pytania o strukturę i ewolucję wszechświata. Te studia to świetny wybór dla osób, które chcą się skupić na badaniach kosmicznych w ramach pracy naukowej.

W trakcie studiów:

Student makrokierunku Astrofizyka i kosmologia zdobywa szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i astrofizyki oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Przedmioty realizowane na tym kierunku to m.in.: metody numeryczne, struktura gwiazd, fizyka cząstek elementarnych pochodzenia kosmicznego, kosmologia teoretyczna i obserwacyjna, fizyka kwantowa.

Po studiach:

Absolwenci Astrofizyki i kosmologii przygotowani są do pracy w instytutach fizycznych, astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich działach gospodarki rynkowej, w których mają zastosowanie: statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, komputerowe modelowanie ośrodków ciągłych oraz umiejętność analitycznego myślenia. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->