Studenci tego kierunku poznają wymagania zdrowotne żywności oraz warunki higieniczne jakie musi spełniać żywność. Studenci zdobywają wiedzę dotycząca epidemiologii chorób żywnościowozależnych, dietozależnych, jakości i bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zasad higieny i racjonalnego żywienia, poradnictwa dietetycznego oraz prawa żywnościowego Polski i Unii Europejskiej. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych.

W trakcie studiów:

W procesie kształcenia uwzględnia się również kształtowanie profesjonalnych umiejętności praktycznych niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności oraz zasad racjonalnego żywienia i prewencji chorób żywnościowozależnych i dietozależnych. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu: prawa żywnościowego Polski i UE, organizacji i zadań krajowego systemu nadzoru nad żywnością i żywieniem, podstaw fizjologii żywienia i biochemii żywienia, zasad racjonalnego żywienia oraz oceny żywienia i stanu odżywiania, norm żywienia, epidemiologii i żywieniowej profilaktyki cywilizacyjnych chorób metabolicznych oraz innych chorób dietozależnych, podstaw dietetyki, higieny żywności i żywienia, jakości żywności, zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, organizacji i funkcjonowania żywienia zbiorowego, podstaw statystyki i sprawozdawczości medycznej z wykorzystaniem informatyki, podstaw technologii i biotechnologii oraz bezpieczeństwa żywności modyfikowanej genetycznie.

Po studiach:

Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym, w placówkach edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, firmach doradczych i audytujących, inspekcjach urzędowej kontroli jakości, centrach zarządzania kryzysowego.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->