Mikrobiologia stosowana jest działem nauki, który zajmuje się mikroorganizmami, wirusami, grzybami, bakteriami. W czasie studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne kwalifikacje, które pozwalają na prowadzenie prac badawczych oraz wykonywanie rutynowych procedur dotyczących struktury i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy i mikroorganizmów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Słuchacze zyskują umiejętność prowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych, mikrobiologicznych, serologicznych i biologii molekularnej.

W trakcie studiów:

Podczas studiów studenci poznają zasady otrzymywania czystych kultur drobnoustrojów i ich identyfikacji oraz ich modyfikacji dla celów biotechnologicznych i przemysłowych.

Zagadnienia i wykłady na Mikrobiologii stosowanej dotyczą:
- matematyki, fizyki, chemii, biochemii, w zakresie mikrobiologii stosowanej,
- biotechnologii, wybranych działów technologii oraz praktycznego wykorzystania mikroorganizmów,
- związków pomiędzy mikroorganizmami a zdrowiem człowieka,
- związków pomiędzy mikroorganizmami a dobrostanem zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich,
- zjawisk zachodzących pomiędzy mikroorganizmami a środowiskiem ożywionym i nieożywionym,
- specyfiki narzędzi badawczych, technik i testów diagnostycznych właściwych dla mikrobiologii stosowanej i nauk pokrewnych,
- budowy organizmów, ich prawidłowego funkcjonowania, przyczyn niepożądanych zmian wywoływanych przez nie i w nich zachodzących oraz technik ich kontroli,
- podstaw i zastosowań technologii informatycznych i statystyki,
- pozatechnicznych uwarunkowań działalności analitycznej z uwzględnieniem zasad bhp oraz ochrony własności intelektualnej.

Po studiach:
Absolwent kierunku Mikrobiologia stosowana może podjąć pracę w laboratoriach farmaceutycznych, ochrony przyrody i środowiska, dzięki temu, że został przygotowany do pracy z najnowszą aparaturą diagnostyczną i badawczą. Może również znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badawczych, laboratoriach weterynaryjnych, służbie zdrowia.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->