Kierunek Polityka publiczna to studia interdyscyplinarne. W Polsce jest to kierunek młody, który obecnie oferowany jest dopiero przez kilka uczelni. Na uczelniach w USA i Europie Zachodniej jest to kierunek bardzo popularny, gdzie od lat kształci się specjalistów z zakresu Public Policy (ang. polityka publiczna). Narodziny nowej dyscypliny naukowej związane są z dostrzeżeniem, iż na rynku pracy brakuje specjalistów mogących zarządzać przestrzenią publiczną w nowy sposób. W Stanach Zjednoczonych i państwach zachodnich triumfuje obecnie model współzarządzania przestrzenią publiczną.

W trakcie studiów:
Program studiów na kierunku Polityka publiczna obejmuje przedmioty związane z przygotowaniem z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, wyzwań etycznych i problemów politycznych, a także ma za zadanie przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w sferze m.in. prawa administracyjnego, prawa europejskiego czy zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Studenci zaznajamiają się także z zagadnieniami z zakresu psychologii społecznej, ekonomii, socjologii czy - co ciekawe - zagospodarowania przestrzennego.

Po studiach:
Urzędnicy nie mogą już arbitralnie podejmować decyzji. W procesie projektowania rozwiązań aktywnie uczestniczą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele. W Polsce ten model dopiero raczkuje, ale patrząc na zachodzące przemiany przewiduje się, że z pewnością dalej będzie się rozwijał. Brakuje jednak specjalistów mogących sprawnie zarządzać w nowych realiach. Tu pojawia się szansa dla absolwentów polityki publicznej, którzy łączą umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego.Polityka publiczna przygotowuje nowy typ urzędnika - specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, rozumiejącego, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Otwiera drogę do dobrze płatnych stanowisk.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->