Kierunek Psychologia w zarządzaniu łączy w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i marketingu z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników na terenie organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu. Jest to kierunek dla osób, które mogą pochwalić się zdolnościami w zakresie pracy w grupie oraz zarządzania samą grupą. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
W trakcie studiów na kierunku Psychologia w zarządzaniu realizowane są m.in. takie przedmioty, jak: Perswazja i wpływ społeczny, Psychologia ekonomiczna, Ocena i rozwój kompetencji pracowników, Psychologia społeczna, Różnice kulturowe i wielokulturowość, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologiczne koncepcje człowieka, Psychologia emocji i motywacji, Kultura organizacji, Negocjacje.

Po studiach:
Kończąc Psychologię w zarządzaniu absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w działach personalnych lub działach szkoleń firm krajowych lub zagranicznych, w działach sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych, w agencjach marketingowych, w działach badań i analiz, w firmach konsultingowych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->