Chyba każdy człowiek na ziemi chce wiedzieć, skąd pochodzi, jaka jest historia jego rodziny i miejsca w którym się urodził. To wszystko co nas otacza, to co stworzył człowiek albo przyczynił się w jakiś sposób do powstania czegoś na świecie, nazywamy kulturą. Kultura może być pojmowana na wiele sposobów. Ma wiele różnorodnych i nawet czasem sprzecznych definicji i dla każdego człowieka na ziemi znaczy coś innego.

Żeby trochę przybliżyć nam kulturę naszego otoczenia Sieć Badawcza Obserwatoriów Żywej Kultury ruszyła z projektem Budowy ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury (OŻK) który będzie realizowany w latach 2014-2015. Takie obserwatoria mają powstać między innymi na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego, a ich celem będzie gromadzenie, analiza i upowszechnianie wiedzy o kulturze Warmii i Mazur, oraz rozwój regionalnej części portalu www.ozkultura.pl.

Projekt ma za zadanie dostarczenie wiedzy na temat tego regionu mieszkańcom, władzom samorządowym, organizacjom pozarządowym, instytucjom i twórcom, a wiedza ta ma przyczynić się do podniesienia poziomu debaty publicznej o kulturze w regionie. Kolejnym efektem tego projektu będzie rozbudowanie Regionalnego Słownika Kultury. Dane na temat stanu kultury tego regionu będą ciągle monitorowanie, zbierane i rozpowszechniane na portalu www.ozkultura.pl. Zadaniem projektu jest także opracowanie 26 raportów o kulturze Warmii i Mazur.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->